Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan satu kewajipan dan amalan yang sangat digalakkan dalam agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan dan penawar bagi umat manusia. Oleh itu, sudah sewajarnya setiap Muslim berusaha untuk sentiasa membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan seharian.

Namun, walaupun ramai yang berhasrat untuk sentiasa membaca Al-Quran, ramai juga yang menghadapi cabaran untuk beristiqamah atau konsisten dalam melakukan amalan ini. Pelbagai faktor seperti kesibukan harian, kurang motivasi, atau keletihan fizikal dan mental acapkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk terus membaca Al-Quran secara berterusan.

Justeru, untuk membantu umat Islam agar dapat beristiqamah dalam membaca Al-Quran, adalah penting untuk kita mengetahui dan mengamalkan petua-petua yang boleh membantu kita mencapai matlamat tersebut. Berikut adalah beberapa petua yang boleh diaplikasikan:

Petua untuk istiqamah membaca Al-quran #1 : Menetapkan Niat yang Ikhlas


Salah satu petua penting untuk istiqamah membaca Al-Quran ialah dengan memastikan niat kita adalah ikhlas kerana Allah SWT semata-mata. Niat yang ikhlas ini akan menjadi asas dan pendorong utama bagi seseorang untuk terus berusaha membaca Al-Quran secara konsisten.

  Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

  “Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang (balasan) apa yang ia niatkan.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

  Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahawa niat memainkan peranan penting dalam menentukan nilai sesuatu amalan. Jika niat kita membaca Al-Quran adalah semata-mata untuk mendapatkan ganjaran, pujian, atau sekadar mengikut tradisi, maka amalan tersebut tidak akan membawa manfaat yang besar.

  Sebaliknya, jika niat kita membaca Al-Quran adalah kerana ingin mendapatkan keredhaan, petunjuk, dan pahala dari Allah SWT, maka amalan tersebut akan diterima dan diberkati oleh-Nya. Niat yang ikhlas ini akan menjadi pendorong utama bagi seseorang untuk sentiasa berusaha membaca Al-Quran secara konsisten.

  Selain itu, niat yang ikhlas juga akan memastikan amalan membaca Al-Quran dilakukan dengan penuh khusyuk, fokus, dan dihayati dengan sepenuh hati. Hal ini kerana tujuan utamanya bukan untuk perkara-perkara yang bersifat duniawi, tetapi semata-mata untuk mencari keredhaan Allah SWT.

  Justeru, menetapkan niat yang ikhlas merupakan petua yang amat penting bagi seseorang untuk beristiqamah dalam membaca Al-Quran. Ia akan menjadi sumber motivasi dan pendorong yang kukuh agar amalan ini dapat dilakukan secara konsisten dan berterusan.

  Petua untuk istiqamah membaca Al-quran #2 : Menetapkan Jadual dan Masa yang Tetap

  Selain niat yang ikhlas, petua seterusnya untuk istiqamah membaca Al-Quran ialah dengan menetapkan jadual dan masa yang tetap untuk melakukan amalan ini. Hal ini amat penting untuk memastikan aktiviti pembacaan Al-Quran dapat dilakukan secara konsisten dan teratur.

   Rasulullah SAW sendiri mempunyai jadual dan waktu tertentu untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Baginda sering menghabiskan sebahagian besar waktu malamnya untuk beribadah, termasuk membaca dan merenungkan isi kandungan Al-Quran.

   Firman Allah SWT dalam Surah Al-Muzzammil ayat 1-4 yang bermaksud:

   “Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperti perdua malam atau kurangilah (waktunya) sedikit, atau tambahlah (waktunya), dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.”

   Ayat ini menggambarkan amalan Rasulullah SAW yang sering bangun pada waktu malam untuk membaca dan memahami Al-Quran. Hal ini menunjukkan pentingnya menetapkan jadual dan waktu yang tetap untuk membaca Al-Quran.

   Selain waktu malam, seseorang juga boleh menetapkan masa-masa lain yang sesuai, seperti selepas solat fardu, waktu awal pagi, atau pada waktu siang hari. Yang penting, masa tersebut perlu ditetapkan dengan konsisten dan dijadikan sebagai satu rutin harian yang tidak boleh ditinggalkan.

   Dengan menetapkan jadual dan masa yang tetap, seseorang akan dapat mengelakkan daripada terjerumus ke dalam pelbagai alasan dan halangan untuk tidak membaca Al-Quran. Ia juga dapat membantu membiasakan diri untuk sentiasa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang ditetapkan.

   Justeru, menetapkan jadual dan masa yang tetap untuk membaca Al-Quran merupakan satu petua yang sangat penting untuk memastikan seseorang dapat beristiqamah dalam amalan ini. Ia akan menjadi asas kepada konsistensi dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan aktiviti pembacaan Al-Quran.

   Petua untuk istiqamah membaca Al-quran #3: Memulakan dengan Ayat atau Surah yang Mudah

   Selain menetapkan niat yang ikhlas serta jadual dan masa yang tetap, petua seterusnya untuk istiqamah membaca Al-Quran ialah dengan memulakan pembacaan dari ayat atau surah yang mudah terlebih dahulu. Hal ini dapat membantu meningkatkan semangat dan keyakinan seseorang untuk terus membaca Al-Quran secara berterusan.

    Bagi mereka yang baru memulakan amalan ini atau sedang berusaha untuk memperbaiki tahap pembacaan, adalah disarankan agar memulakan bacaan dari ayat-ayat atau surah-surah yang mudah difahami dan dihafal. Ini dapat membantu membina keyakinan dan rasa seronok dalam membaca Al-Quran.

    Sebagai contoh, seseorang boleh memulakan dengan membaca Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas, Surah Al-Falaq, atau Surah Al-Ikhlas. Ayat-ayat dalam surah-surah ini umumnya pendek, mudah difahami, dan sering digunakan dalam amalan harian seperti solat, doa, dan zikir.

    Setelah terbiasa dan lancar dengan bacaan ayat-ayat yang mudah, barulah seseorang boleh beransur-ansur meningkatkan tahap bacaan dengan membaca surah-surah yang lebih panjang dan kompleks. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi dan keyakinan diri untuk terus istiqamah dalam membaca Al-Quran.

    Selain itu, memulakan dengan ayat atau surah yang mudah juga dapat membantu seseorang untuk membaca Al-Quran dengan lebih khusyuk dan teliti. Mereka tidak akan terlalu terbebani dengan kesukaran bacaan, sebaliknya dapat menumpukan perhatian untuk memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya.

    Justeru, memulakan pembacaan Al-Quran dengan ayat atau surah yang mudah merupakan satu petua yang sangat baik untuk memastikan seseorang dapat beristiqamah dalam amalan ini. Ia dapat membina keyakinan dan motivasi diri untuk terus membaca Al-Quran secara konsisten dan berterusan.

    Petua untuk istiqamah membaca Al-quran #4: Menghubungkan Pembacaan dengan Aktiviti Harian

    Selain tiga petua di atas, salah satu cara lagi untuk memastikan istiqamah dalam membaca Al-Quran ialah dengan menghubungkan aktiviti pembacaan tersebut dengan perkara-perkara yang dilakukan dalam kehidupan harian. Hal ini dapat membantu menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai satu amalan yang sentiasa relevan dan terikat dengan rutin seharian.

     Sebagai contoh, seseorang boleh mengaitkan pembacaan Al-Quran dengan aktiviti-aktiviti seperti:

     a) Sebelum dan selepas solat
     Sebelum dan selepas solat fardu, seseorang boleh meluangkan sedikit masa untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dapat membantu memantapkan lagi hubungan dan kekhusyukan antara diri dengan Allah SWT.

     b) Sebelum tidur
     Membaca Al-Quran sebelum tidur juga merupakan satu amalan yang sangat digalakkan. Ia dapat membantu memberi ketenangan dan fokus kepada seseorang sebelum berehat.

     c) Menunggu giliran dalam antrian
     Ketika menunggu giliran di kaunter, di dalam kenderaan awam, atau di tempat-tempat lain, seseorang boleh memanfaatkan masa tersebut untuk membaca Al-Quran. Hal ini dapat membantu mengisi masa yang senggang dengan perkara yang bermanfaat.

     d) Sebelum memulakan sesuatu aktiviti
     Sebelum memulakan sebarang aktiviti harian, amalan membaca Al-Quran dapat membantu seseorang untuk memohon petunjuk, keberkatan, dan keredhaan Allah SWT.

     Dengan menghubungkan pembacaan Al-Quran dengan perkara-perkara yang dilakukan dalam kehidupan seharian, ia dapat membantu seseorang untuk sentiasa mengingati dan melaksanakan amalan ini secara konsisten. Ia juga dapat menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai satu amalan yang sentiasa relevan dan bermakna dalam kehidupan.

     Justeru, menghubungkan pembacaan Al-Quran dengan aktiviti harian merupakan satu petua yang baik untuk memastikan seseorang dapat beristiqamah dalam amalan ini. Ia dapat membantu menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai satu amalan yang sentiasa hidup dan terikat dengan rutin seharian.

     Petua untuk istiqamah membaca Al-quran #5 : Memohon Bantuan dan Sokongan Daripada Orang Lain

     Selain petua-petua yang telah disebutkan, salah satu lagi cara untuk memastikan istiqamah dalam membaca Al-Quran ialah dengan memohon bantuan dan sokongan daripada orang lain, terutama mereka yang rapat dan mempengaruhi kehidupan kita.

      Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud:

      “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

      Ayat ini jelas menekankan pentingnya saling membantu dan menyokong antara sesama muslim dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Hal ini termasuklah membantu dan mendorong satu sama lain untuk sentiasa istiqamah dalam membaca Al-Quran.

      Sebagai contoh, seseorang boleh meminta ahli keluarga, rakan-rakan, atau komuniti masjid untuk saling mengawasi dan mengingatkan antara satu sama lain agar sentiasa membaca Al-Quran pada waktu yang ditetapkan. Mereka juga boleh mengadakan aktiviti membaca Al-Quran secara berkumpulan untuk meningkatkan semangat dan motivasi.

      Selain itu, seseorang juga boleh meminta nasihat dan bimbingan daripada mereka yang lebih alim dan berpengalaman dalam hal ini. Mereka dapat berkongsi tips, motivasi, dan cara-cara terbaik untuk beristiqamah dalam membaca Al-Quran.

      Dengan mendapatkan sokongan dan bantuan daripada orang lain, seseorang akan dapat mengatasi cabaran dan halangan yang dihadapi dengan lebih mudah. Semangat dan keyakinan diri untuk terus membaca Al-Quran secara konsisten juga akan semakin meningkat.

      Justeru, memohon bantuan dan sokongan daripada orang lain merupakan satu petua yang sangat baik untuk memastikan seseorang dapat beristiqamah dalam amalan membaca Al-Quran. Hal ini kerana saling bantu-membantu dalam melakukan kebaikan merupakan tuntutan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

      Kesimpulannya, terdapat beberapa petua yang boleh diamalkan untuk memastikan seseorang dapat beristiqamah dalam membaca Al-Quran. Antaranya ialah menetapkan niat yang ikhlas, menetapkan jadual dan masa yang tetap, memulakan dengan ayat atau surah yang mudah, menghubungkan pembacaan dengan aktiviti harian, serta memohon bantuan dan sokongan daripada orang lain.

      Semua petua ini bertujuan untuk membantu seseorang agar dapat membaca Al-Quran secara konsisten dan berterusan, tanpa terjerumus ke dalam pelbagai alasan dan halangan yang boleh menyebabkan amalan ini terbengkalai.

      Justeru, sudah sewajarnya setiap Muslim berusaha untuk mengamalkan petua-petua ini dalam usaha mereka untuk sentiasa istiqamah dalam membaca Al-Quran. Hanya dengan cara inilah, kita dapat memastikan amalan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa banyak manfaat, baik di dunia mahupun di akhirat kelak.

      Mari kita sama-sama berusaha untuk sentiasa membaca Al-Quran secara konsisten dan berterusan. Semoga usaha kita ini akan diterima dan diberkati oleh Allah SWT. Amin.

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      Promosi Selamat Datang!

      PERCUMA

      Kelas Percubaan!

      Mula belajar mengaji sekarang–dapatkan secara Percuma!

      Tebus tiket percuma kelas percubaan sekarang!

      Kalau bukan sekarang, bila lagi nak belajar mengaji.