MISI

1. Menyediakan program untuk menarik minat masyarakat terhadap al-Quran.
2. Meneyediakan tenaga pengajar pakar dan bertauliah dengan menjamin kualiti pengajaran menjelang 2021.
3. Menyediakan inovasi & modul terkini unutk menambah nilai dalam pembelajaran al-Quran.
4. Menyediakan latihan dan budaya kelas berimpak tinggi menjelang 2021.

VISI

Melahirkan 40,000 orang mahir al-Quran di seluruh Malaysia dengan teknik inovasi pembelajaran terkini menjelang 2021.OBJEKTIF

1. Menjalankan kajian dan pembangunan inovasi modul serta sistem yang membantu meningkatkan tahap penguasaan terhadap al-Quran.
2. Membina cawangan di sekitar semenanjung bagi memudahkan pelajaran berlangsung di setiap negeri dengan teknik inovasi terkini.
3. Berkolaborasi dengan tenaga pakar quran dalam menjalankan kempen pendidikan al-Quran.

Kami Di Sini

PT7458
A Jalan BBN 1/1A Putra Nilai,
71800 Nilai, Negeri Sembilan.

Hubungi Kami

E-mail
Telefon
011 - 56237455
Ustaz Zaim